Zajímavá místa v okolí Rakoveckého údolí

CHKO Moravský kras

V těsné blízkosti Rakoveckého údolí leží CHKO Moravský kras. Známý je především propastí Macocha a pětilístkem veřejnosti přístupných jeskyní – Punkevními jeskyněmi, Kateřinskou jeskyní, Balcarkou, Výpustkem a nejprogresivněji se vyvíjejícími Sloupsko-Šošůvskými jeskyněmi, které nabízí celou několik netradičních prohlídkových tras. Zabrousíte-li do Moravského krasu, byla by škoda vynechat i jiná, méně známá místa, která jsou neméně magická a uhrančivá. Začneme nedaleko Rakoveckého údolí, dva kilometry od Jedovnic, v obci Rudice.
 

RudiceNaučná stezka Rudické doly
Rudice jsou geologickým středem Moravského krasu, a přestože jde o obec spíše malou, než velkou, najdete tu nezvyklou koncentraci zajímavých míst. Rudice proslavily především dvě místa: Rudické propadání a z dálky viditelný větrný mlýn.

Rudické propadání je jediné celoročně aktivní propadání v Moravském krasu. Jedovnický potok zde mizí do skalního otvoru a padá do hloubky 86 metrů. Jedná se o největší ponor Moravského krasu a jeskynní systém, který zde potok vyhloubil, patří k druhým nejdelším u nás vůbec. Jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála měří zhruba 15 km. Nedaleko propadání, najdete Kolíbky – skalní amfiteátr, místo vyhledávané horolezci. Jedná se o praponor Jedovnického potoka, místo s několika drobnými jeskyněmi, místo, které obývali lovci sobů a koní již v období před cca 12000 lety, o čemž svědčí nálezy kamenných nástrojů a kosterních zbytků lovené zvěře.

Rudický „Větřák“ je jediným veřejnosti běžně přístupným větrným mlýnem v Moravském krasu. Kromě toho, že jde o technickou památku je stavba zajímavá i tím, že uvnitř najdete expozici mineralogie a speleologie (je zde pěkná sbírka fotek právě z Rudického propadání), jsou zde ukázky dobového bydlení a mlynářského řemesla. Navíc hned vedle Větřáku najdete geopark, kde můžete na vlastní oči poznat rozdíl mezi různými horninami typickými (nejen) pro Moravský kras.

Třetím místem, které byste v Rudici rozhodně neměli vynechat, je naučná stezka Rudické doly.  V Rudici samotné a jejím blízkém okolí najde pozorný pozorovatel čestné známky těžební činnosti. Stezka vás provede právě po těchto místech, uvidíte, kde se těžilo železo, žáruvzdorné jíly, písky a hlinky. Úvodní panel stojí na zahradě větrného mlýna. Mapu a popis si lze zakoupit v informačním středisku na větrném mlýně. Celá stezka měří okolo 5 km.

 

HolštejnskoZřícenina hradu Holštejn
V srdci Moravského krasu najdete malinkou vesničku Holštejn. V její těsné blízkosti najdete trojlístek míst, která určitě stojí za to navštívit. Nejblíže stojí zřícenina hradu Holštejn, která se vypíná 300 metrů nad obcí na strmém skalním útesu. Zachovány jsou zbytky hradeb, zdí a válcové věže. Pod zříceninou se rozkládá jeskyně Hladomorna (či Lidomorna), která ve své době skutečně sloužila jako vězení. Hrad byl založen ve 13. století, roku 1520 byl již pustý. Páni z Holštejna nechvalně prosluli jako loupeživí rytíři.

Pod hradem pak leží jedno z nejkrásnějších propadání v Moravském krasu – propadání Bílé vody. V Holštejně propadá potok Bílá voda do největšího jeskynního systému v ČR, do Amatérské jeskyně. Dochází k tomu v místě zvaném Nová Rasovna. Pod propadáním se nachází složité vodorovné chodby,  z nichž většina je uzavřena sifony, které nebyly dosud překonány. Stará Rasovna, někdejší propadání Bílé vody, leží asi 100 m od Nové Rasovny. Uvnitř je složité jeskynní bludiště. Zajímavá je Ledová jeskyně se zvláštními mikroklimatickými poměry. Propadání Bílé vody je aktivitní na jaře, případně na podzim, kdy hodně prší. V létě je potok většinou vyschlý.

Asi 2 km za Holštejnem pak najdete vápencový lom Velká Dohoda. V roce 2013 zde byl vybudován přírodní lanový areál a naučná stezka.

 Křtinský chrám

Křtiny a okolí
Křtiny jsou proslulé svým monumentálním chrámem Panny Marie, stavbou z pera slavného architekta Jana Blažeje Santiniho. Chrám Panny Marie je největší Santiniho     stavbou postavenou na půdorysu řeckého kříže. Je dlouhý 55 a široký 37 metrů. Dominantou stavby je centrální kopule o výšce 30 metrů.

Nedaleko Křtin se na rozloze 25 hektarů rozkládá Arboretum Křtiny. V údolí Křtinského potoka je soustředěna bohatá sbírka jehličnatých a listnatých dřevin. Mezi nejvzácnější patří borovice pohorská, cedr libanonský, smrk li-tiangský a jedle sachalinská. Arboretum náleží ke Školnímu lesnímu podniku Křtiny.

 

Další zajímavá místa kolem Rakoveckého údolí

Muzeum perleťářství a tradičního bydlení na Drahanské vrchovině
Muzeum najdete v obci Senetářov, v tradičním hliněném domě č.p. 32 s doškovou střechou, který je ukázkou lidové architektury na Drahanské vrchovině v 19. století. V muzeu je expozice tradičního bydlení a perleťářství, jehož výroba byla v tomto chudém kraji velmi rozšířena. Tradice výroby knoflíků  v Senetářově prakticky přetrvávala až do 80. let 20 století. Prostory domu jsou ponechány v původní podobě, aby návštěvníci měli možnost poznat život našich předků.

 

Větrný mlýn RuprechtovVětrný mlýn v Ruprechtově
Nedaleko Rakoveckého údolí najdete také druhý, za omezených podmínek přístupný, větrný mlýn.

Stezka srdcem jižní Moravy
Máte-li více času a vyrážíte-li do Rakoveckého údolí na kole, můžete se nechat vést Stezkou srdcem  jižní Moravy.

Opominout nesmíme ani zajímavý projekt regionálního značení, jehož prostřednictvím se můžete seznámit se zajímavými místní výrobky.

 

Obrazová dokumentace

1) Foto: Naučná stezka Rudické doly, zdroj Obec Rudice
2) Foto: Zřícenina hradu Holštejn, zdroj Wikipedia, John Commons
3) Foto: Křtinský chrám, Dana Nováková, Nakolobce.cz
4) Foto: Větrný mlýn Ruprechtov, zdroj: www.mlynruprechtov.cz