Zvuky zvířat

Zubr

Poslední útočištěm zubrů v Evropě je Bělověžský prales v Polsku. Záznam zachycuje útěk stáda, kterému předchází varovné a kontaktní hlasy krav s telaty. V pozadí drozd zpěvný. Autor © PELCZ-BIOPHON

Lišky

Skolení lišky v době kankování. Skolení se individuálně liší. Autor © PELCZ-BIOPHON

Vrněním se opuštěná liščata v podzemním brlohu dožadují mateřské péče lišky. © PELCZ-BIOPHON

Medvěd

Mručivé hlasy medvědice se skučícím mládětem. Mručení je zakončeno útočnou hrozbou medvědice. © PELCZ-BIOPHON

Vlk

Příslušnost ke smečce vyjadřují vlci vytím a skolením. V pozadí havran polní. © PELCZ-BIOPHON

Prase divoké

Tlupa černé zvěře při sběru žíru v bažinaté půdě. © PELCZ-BIOPHON

Chrochtání a funění bachyně a kvičení selat. V pozadí skokan zelený, sýkora koňadra, kos černý a drozd zpěvný. © PELCZ-BIOPHON

Rys

Při útočné hrozbě rys funí, vrčí a prská. V pozadí budníček menší. © PELCZ-BIOPHON

V době kaňkování samec hledá a volá rysici. V pozadí varování strakapouda velkého. © PELCZ-BIOPHON

Los

V říji zaslechneme tzv. troubení losa i slabší hlasové projevy honěné losice. © PELCZ-BIOPHON

 

Pokud se chcete dozvědět další zajimovasti ze života těchto zvířat, např. do kdy se na území České republiky vyskytovali, navštivte stránku www.prirodainfo.cz