Příroda

Rakovecké údolí je jedním z nejkrásnějších a největších kaňonovitých údolí Drahanské vrchoviny. Meandrující potok Rakovec s vějířem vlhkých luk a bílým kobercem bledulí, kterých tu na jaře vykvétají tisíce. Slepencová skaliska, suťová pole, přirozené bučiny i artézský pramen. To vše najdete v takřka 14 km dlouhém údolí táhnoucím se od Jedovnic po Račice.