Středověký dům

 
InzerátUsedlost v Bystřeci
Statek s polem a loukou
Značka: Klidná část obce
Prodám vesnickou usedlost (300 m2) s hospodářskými budovami (stáj, stodola) a polnostmi (23,5 ha) v překrásném klidném prostředí panenské přírody. Dům 1+1 (45 m2) postaven v přírodním stylu z ryze nezávadných materiálů. Vytápění na tuhá paliva, suché WC, vlastní studna. Bez elektriky.
 
Tak nějak by zněl inzerát na prodej středověkého statku obvyklé velikosti. Lidé trávili většinu roku venku: obdělávali pole a zahrady, starali se o dobytek. Proto byly středověké domy podstatně menší než ty dnešní. Stavělo se z toho, co bylo po ruce: ze dřeva, proutí, kamení, hlíny. Prapůvodní jednopokojové zemljanky (tzv. zemnice a polozemnice) nahradily ve středověku srubové domy s kamennou podezdívkou.
 

Život na 25 metrechPec v jizběKomora

Běžný vesnický dům se skládal ze dvou částí: obytné místnosti (jizby) a komory. Většinou šlo o dvě samostatné stavby propojené vydlážděným dvorem. Rodinný život se odehrával především v jizbě, která nebývala větší než 25 m2. Středověká rodina (5-6 osob) zde spala, vařila, setkávala se, pracovala. Středobod místnosti tvořila pec, co by ústřední topení, sporák, trouba a udírna. Komora sloužila jako spižírna, skladiště, šatník a zásobárna. Podle poměrů rodiny se její velikost v Bystřeci pohybovala mezi 10 - 30 m2.

 Půdorys dnešního domuPůdorys středověkého domu
Obilní jámy

Žádný statek se neobešel bez obilní jámy. Jak název napovídá, sloužila ke skladování obilí. Bez přístupu vzduchu a díky stálé teplotě zde obilí vydrželo i několik let aniž ztratilo klíčivost. Navíc bylo chráněno před požáry a zničením v době bojů.

 
Dřevo jako izolaceObilní jáma
Nezbytná byla stáj pro koně, prasata, krávy a ovce. Bohatší usedlosti se mohly pochlubit stodolou s mlatem. Polínka skladovali po obvodu domu, kde bylo dřevo jednak po ruce a jednak v zimě sloužilo jako „tepelná izolace“.
 

Zdroje

Ludvík Belcredi: Bystřec – O založení, životě a zániku středověké vsi ; 2006
Vladimír Nekuda: Středověká vesnice na Moravě; 1982
Josef Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury I.; 1985

 

Obrazová dokumentace

1) Kresba: Jedna z usedlostí v zaniklé středověké osadě Bystřec, kniha Bystřec, Belcredi
2) Kresba: Komora a pec v jizbě v bystřecké usedlosti, kniha Bystřec, Belcredi
3) Kresba: Porovnání půdorysu průměrného dnešního a středověkého domu, Petra Tomanová
4) Kresba: Obilní jáma, Petra Tomanová podle Dějin hmotné kultury