Lokátor: ten, u kterého to všechno začíná

Krysař
Věnuji vám pozemek, na kterém si můžete zdarma postavit dům. Nemusíte 10 let odvádět daně, dostanete jídlo a veškerou podporu. Jdete to toho?  Většina z nás by o tom minimálně vážně popřemýšlela. Ve středověku se stala tato vidina motorem velkého stěhování, kdy se celé rodiny vydávaly do neznámých míst, aby zde založily svůj domov.
 
Určitě znáte pohádku o krysaři, který odvedl hamelnské děti neznámo kam. Pravda nebo fikce? Jisté je, že postava krysaře je odrazem středověkého lokátora. Člověka, který organizačně a finančně zajišťoval zakládání nových vesnic a měst.
 

Podnik s ručením omezeným

Založení nové vesnice vždy předcházela smlouva mezi lokátorem a majitelem panství, v našem případě pány z Holštejna. Byly stanoveny povinnosti lokátora, jeho odměna (ale i pokuty v případě nesplnění smlouvy) a právní status osidlovaného místa. Následoval terénní průzkum, kdy lokátor vybral konkrétní místo a ověřil, zda je založení vesnice možné. Pak už bylo jen na lokátorovi, aby silou své osobnosti, podepřen atraktivními přísliby hmotných statků, přesvědčil 2 – 4 rodiny, s nimiž se vydal na cestu k novému domovu. Osadníci pak vyklučili les, lokátor rozdělil půdu a budování mohlo začít. Zpočátku musel lokátor své „lidi“ živit a to až do doby, než byli schopni se uživit vlastní prací.Velké stěhování
 
Pokud se osídlení zdařilo, užíval si lokátor velkých výhod. Stal se dědičným rychtářem, měl právo výčepu a především byl zodpovědný za výběr daní. Někde si také směl ponechat vše, co přesáhlo předepsaný úrok či každý šestý až desátý lán. Ovšem pokud svým závazkům nedostál a ve stanovené lhůtě 1-5 let ves neobsadil, platil velké částky jako náhradu.
 
Osidlování samozřejmě nepřinášelo výhody jen lokátorovi. Výhody byly na všech stranách. V době, kdy poddaní platili četné daně, odváděli desátky a měli minimální práva, představovala kolonizace zajímavou výzvu. Novousedlíci získali 23,5 hektaru půdy, na relativně dlouhou dobu byli osvobozeni od placení dávek a hřál je pocit, že mohou svůj majetek odkázat dětem. A vrchnost? Té ve výhledu 10-16 let přibyl slušný zdroj příjmů z daní a poplatků nových usedlíků.
 
TIP:  Jste-li příznivci mluveného slova, pohodlně se usaďte a přijměte naše pozvání k poslechu rozhlasové hry Viktora Dyka Krysař.
 

Zdroje

Ludvík Belcredi: Bystřec – O založení, životě a zániku středověké vsi ; 2006  
Pavel Spunar: Kultura českého středověku; 1987
 

Obrazová dokumentace

1) Kresba: Krysař, Petra Tomanová
2) Kresba: Velké stěhování, Petra Tomanová